Thursday, December 16, 2010

EDB Consulting Group - leverandør til prisbelønt programvare i helsevesenet

[Av Stig Vadseth]
FORNØYDE UTVIKLERE: Svenn Krossnes fra EDB Consulting, overlege Harald Aurlien (t.v)
 og lege Jan Brogger (t.h) er godt fornøyd med resultatet av ett års samarbeid.
EDB Consulting Group er sentral i utviklingen av en ny applikasjon som vekker oppsikt i helsemiljøet i Europa. Programmet baserer seg på en ny internasjonal standard innen EEG beskrivelse, og er revolusjonerende med at det muliggjør sammenligninger på tvers av laboratorier, språk og landegrenser.

Svenn Bjarte Krossnes, senior løsningsarkitekt i EDB Consulting Group, har jobbet tett sammen med
Harald Aurlien og Jan Brøgger ved nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus med utviklingen av applikasjonen, et såkalt EEG beskriviningsprogram.

Samarbeidet med EDB CG startet høsten 2009, og forventningene til sluttproduktet er store. Aurlien mottok nylig Helse Vest sin nyopprettede innovasjonspris for utviklingen av programmet, et synlig bevis på applikasjonens popularitet og potensiale.
”Jeg har mange gode samarbeidspartnere rundt meg, både nasjonalt og internasjonalt, som har gjort sitt til at vi er kommet så langt som vi er”, sier Harald Aurlien i en kommentar til prisen.
Nyskapende og store kommersielle muligheter
EEG UNDERSØKELSE: Måling av hjernens elektrisk aktivitet blir idag brukt i 
diagnostikk av en rekke sykdommer i hjernen, oftest i forbindelsen med epilepsi. 
Helse Vest vektlegger i sin begrunnelse til innovasjonsprisen at programmet er nyskapende, baserer seg på en internasjonal standard og har store kommersielle muligheter. I tillegg er programmet tilgjengelig for klinisk praktisk arbeid med økt diagnostisk nytte. Aurlien forklarer:


”Applikasjonen vil gi sikrere diagnoser, og dermed også riktigere behandling for den enkelte pasient”

”En slik applikasjon og standardisering vil også gi økt omfang og kvalitet på forskning på hjernen, fordi man ved hjelp av applikasjonen kan bygge opp en internasjonal database med omfang og størrelse som er unik på verdensbasis.”

Berikende samarbeid
"Vi føler oss heldige som har hatt med oss så erfarne og dyktige utviklere fra EDB Consulting Group som Rolf Welde Skeie og Svenn Krossnes", sier Aurlien. "I tillegg til selve programmeringsjobben har EDBs bidrag vært avgjørende for oss på mange områder, blant annet i designet av modellen, organiseringen av utviklerteamet, introduksjon i 'clean code' og generell kvalitessikring av software-utviklingen."

Krossnes synes det har vært veldig engasjerende og meningsfullt å jobbe med en applikasjon som kan få så mye å si for vår helse, og legger til: ”Det er veldig artig at vi er med og setter standarden for hjerneforskningen her i Bergen, og at applikasjonen skal brukes i mange land i Europa”.

Det er beregnet at den ferdige applikasjonen kan tas i bruk ved Haukeland sommeren  2011, og samtidig selges og videreutvikles til europeiske helseinstitusjoner.

No comments:

Post a Comment